Porady: jak naprawić związek, małżeństwo?

*     Poszerzenie „map miłości" - zapoznaj się z rzeczami, które mają miejsce w życiu współmałżonka, pamiętaj o ważnych wydarzeniach i staraj się być na bieżąco z tym, co się dzieje w jego życiu i z uczuciami, które tym wydarzeniom towarzyszą. Na przykład: a) Mój mąż wie, przez jaki stres obecnie przechodzę w pracy; b) Czuję, że moja żona mnie dobrze zna.

*    Buduj atmosferę czułości i podziwu - utrzymuj atmosferę, w której współ­małżonek będzie się czuł szanowany i lubiany, wyrażaj swój szacunek i pozytywne uczucia wobec niego. Na przykład: a) Z łatwością mogę wymienić trzy rzeczy, za które podziwiam moją żonę; b) Często znajdę sposób, w jaki powiedzieć mojemu mężowi, że go kocham; c) Moja żona docenia rzeczy, które robię dla naszego związku.
*    Zwróćcie się ku sobie - zareaguj na prośby partnera o uwagę lub wspar­cie „w mały" lub „duży" sposób. Na przykład: a) Moja żona jest zazwy­czaj zainteresowana moim zdaniem na różne tematy; b) Cieszy nas ro­bienie wspólnie nawet najdrobniejszych rzeczy, np. składanie prania czy oglądanie telewizji; c) Mój mąż cieszy się, że mnie widzi pod koniec dnia.
*    Pozwól współmałżonkowi mieć na ciebie wpływ - pozwól mu wpłynąć na twoją decyzję poprzez uwzględnienie jego uczuć i opinii. Na przy­kład: a) Nie odrzuciłam punktu widzenia mojego męża bez uprzed­niego wysłuchania, co ma do powiedzenia; b) Staram się okazać żonie szacunek, nawet gdy w jakiejś sprawie się nie zgadzamy; c) Staram się, by mój mąż czuł, że to, co ma do powiedzenia jest dla mnie ważne i liczę się z jego opinią.

*    Rozwiąż problemy, które mają rozwiązanie - zidentyfikuj i rozwiąż małe trudności, które powodują poirytowanie lub są sytuacyjnymi nie­porozumieniami, zanim ich zakres się rozszerzy i staną się dużymi problemami. Zastosuj technikę małych kroków - rozpocznij rozmowę o problemie delikatnie, spokojnie, monitorując i kontrolując negatywne uczucia, nie oskarżycielsko, w krzyku i złości. Poprzez rozmowę ustal­cie, w jaki sposób można zmienić drażniące zachowanie i ewentualnie zadośćuczynić. Stosuj metodę kompromisu. Szanując indywidualne różnice, postaraj się być bardziej tolerancyjny wobec braków partne­ra/partnerki. Na przykład: „Kocham cię pomimo twoich wad".
        *    Pokonaj „sytuację bez rozwiązania" - określ i zaakceptuj sprawy, które bezustannie stanowią problem w związku i będą nierozłączną jego czę­ścią. Otwórz dialog związany z ukrytymi, podświadomymi uczuciami, które stwarzają tę sytuację. Zamiast próbować rozwiązać problem, na­ucz się rozmawiać na ten temat.

Brak komentarzy: